Dr Gajin jedan od govornika na Forumu o poslovnom pravu EU

Prošle nedelje, u mađarskom gradu Đeru održan je Forum o poslovnom pravu EU, u organizaciji Centra za evropske studije Univerziteta Sečenji Ištvan. Ideja iza ovog skupa je bila da se okupe pravni eksperti sa Zapadnog Balkana i iz Centralne Evrope, kako bi se razmenila iskustva u pogledu toga kako pravila EU utiču na primenu poslovnog prava u njihovim državama.

PROČITAJTE VIŠE

Kancelariju je 2016. godine osnovao dr Dragan Gajin, stručnjak za pravo konkurencije i advokat u Srbiji i Njujorku. Osobenost kancelarije je specijalizacija za oblast konkurencije.

 

Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina Osnivač kancelarije ima značajno iskustvo u pogledu pitanja iz oblasti prava konkurencije Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

 

Transakcije i poslovno pravo U zavisnosti od potreba klijenata, kancelarija takođe asistira u pogledu realizacije transakcija kao i u vezi sa pitanjima iz oblasti poslovnog prava. Timovi za takve projekte formiraju se od slučaja do slučaja, kako bi se obezbedilo najefikasnije rešenje za svaku situaciju.

 

Međunarodno obrazovanje, lokalna praksa Praksa kancelarije zasnovana je na kombinaciji međunarodnog obrazovanja i lokalnog iskustva njenog osnivača.

 

Nezavisne ocene – Chambers and Partners Praksu kancelarije su prepoznali vodeći nezavisni ocenjivači – tako je u Chambers Europe navedeno da ‘Dragan Gajin pruža fokusiranu ekspertizu u pitanjima iz oblasti restriktivnih sporazuma i zloupotrebe dominantnog položaja.’